0 Shares 341 Views
00:00:00
23 Sep

Έως 7 Μαρτίου οι αιτήσεις για σύσταση νέων Ομάδων Παραγωγών

9 Ιανουαρίου 2018
341 Views
Ξεκίνησε από τις 8 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 7 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για ένταξη στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την έκδοση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Όπως αναφέρεται σχετικά στην πρόσκληση, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr , στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στο τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος παραγωγής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, επισημαίνεται ότι το Μέτρο 9 του ΠΑΑ είναι προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε νέες Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016 και  ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).  Στοχεύει στην οργάνωση των παραγωγών σε Ομάδες ή Οργανώσεις στον τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους.

Στο πλαίσιο του Μέτρου υποστηρίζεται η σύσταση Ομάδων Παραγωγών και Οργανώσεων Παραγωγών παρέχοντάς τους ενίσχυση για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) το οποίο αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της Ομάδας παραγωγών ή Οργάνωσης παραγωγών.

Πιο αναλυτικά, μεταξύ άλλων, ισχύουν τα εξής:

1.4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000 εκ € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.». Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί σε Νομικές Δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων που θα προκληθούν από την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης για το Μέτρο 9.

1.5 Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης.

1.7 Ποσά και ποσοστά στήριξης

Η α’ δόση καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο. Οι υπόλοιπες τέσσερεις (4) δόσεις καταβάλλονται μία κάθε έτος για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη και με τη συμπλήρωση του ημερολογιακού έτους από την αναγνώριση της ομάδας / οργάνωσης από τον αρμόδιο φορέα με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο. Στην περίπτωση που η ομάδα παραγωγών / οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούμενο της αίτησης υποβολής στήριξης τότε μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμής για όσα έτη λειτουργίας έχουν συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής.

Ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για την α΄ δόση πληρωμής εφόσον η ομάδα παραγωγών ή η οργάνωση παραγωγών δεν έχει συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος λειτουργίας από την αναγνώρισή της, πραγματοποιείται βάσει της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών κατά τη διάρκεια τριών (3) ετών πριν από την αναγνώριση της ομάδας ή της οργάνωσης. Στην περίπτωση που η ομάδα παραγωγών ή η οργάνωση παραγωγών έχει συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος λειτουργίας από την αναγνώρισής της ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής προκύπτει από τη μέση ετήσια αξία της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών. Η μέση ετήσια αξία προκύπτει από τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια). Για τα επόμενα έτη η αξία παραγωγής περιλαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο και επαληθεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια). Η βεβαίωση της αξίας εμπορευθείσας παραγωγής προκύπτει σε όλες τις άνω περιπώσεις από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η ομάδα / οργάνωση, για κάθε ημερολογιακό έτος από την αναγνώρισή τους.

Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:

-10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση (σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 27 του Καν.1305/2013)

-8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση

-6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση

-4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση

-2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.

Ο προϋπολογισμός ένταξης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ετήσιων εκτιμώμενων ποσών πληρωμής, όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα του επιχειρηματικού σχεδίου και δε δύναται να αυξηθεί.

Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

3. Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ (Β΄ 601), όπως ισχύει, μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής (2003/361/ΕΚ) (Παράρτημα Ι) με σκοπό σύμφωνο με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Καν. 1305/2013.

Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις ομάδες ζωικής παραγωγής 5 και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 397/18235/2017 ΥΑ (ΦΕΚ 601/Β/2017), όπως ισχύει κάθε φορά.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

-Να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια.

-Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου να λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση, σύμφωνα με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν.4384/2016.

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=333cb763facc6ce3

You may be interested

ΥπΑΑΤ: Βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα για το «Κομφούζιο»
Αγροτικά Νέα
42 views
Αγροτικά Νέα
42 views

ΥπΑΑΤ: Βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα για το «Κομφούζιο»

agrotesadmin - 22 Σεπτεμβρίου 2018

Την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και κατάταξης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη δράση 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), καθώς…

Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για συνεταιρισμούς και συνεταιρισμένους αγρότες από το 2020
Αγροτικά Νέα
54 views
Αγροτικά Νέα
54 views

Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για συνεταιρισμούς και συνεταιρισμένους αγρότες από το 2020

agrotesadmin - 21 Σεπτεμβρίου 2018

Ο υπουργός Αγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, δήλωσε χθες στο Πρώτο Πρόγραμμα, στους Ξενοφώντα Ζηκίδη και Έλενα Καραγιάννη: Το τέλος επιτηδεύματος καταργείται για τους συνεταιρισμούς και τους…

ΟΑΕΔ: Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρω – Ποιοι το δικαιούνται
News
80 views
News
80 views

ΟΑΕΔ: Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρω – Ποιοι το δικαιούνται

agrotesadmin - 20 Σεπτεμβρίου 2018

  Χορήγηση εφάπαξ έκτακτου επιδόματος ύψους 1.000,00 ευρώ ανά άνεργο πρώην εργαζόμενο της συνεταιριστικής οργάνωσης «ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. (Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών) και ανα πρώην εργαζόμενο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Most from this category