0 Shares 370 Views
00:00:00
17 Oct

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και οφειλών

17 Νοεμβρίου 2017
370 Views

Σε εφαρμογή του άρθρου 63 του Καν. (ΕΕ) 1306/2016 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, όπως κάθε χρόνο, θα
προχωρήσει στη διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων
ποσών και των οφειλών από διοικητικές κυρώσεις που προέκυψαν κατόπιν των
διοικητικών, επιτόπιων και διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων για το
ημερολογιακό έτος αιτήσεων 2016.
Για την έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών, σήμερα αναρτήθηκαν οι έγγραφες
προσκλήσεις – ειδοποιήσεις διαπίστωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και
οφειλών διοικητικών κυρώσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» για
τους γεωργούς που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.
Αναλυτικότερα οι οφειλές χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες:
1. Αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντα ποσά
2. Οφειλές από διοικητικές κυρώσεις (πολυετείς κυρώσεις)
3. Οφειλές από κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης
Οι γεωργοί έχουν δικαίωμα ένστασης, την οποία θα πρέπει έως 12/12/2017 να
υποβάλλουν στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγράφως με
επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία, που να ενισχύουν τα επιχειρήματά τους.
Σε περίπτωση μη καταβολής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και μη υποβολής
έγγραφης ένστασης εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ή οι έγγραφες παρατηρήσεις κριθούν
αβάσιμες, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα προχωρήσει την διαδικασία ανάκτησης κατά περίπτωση
βάσει του Ν.2520/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σε περίπτωση άλλης αναγνωρισμένης και εκκαθαρισμένης απαίτησης του δικαιούχου σε
βάρος του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π., θα πραγματοποιείται συμψηφισμός μέχρι είσπραξης του συνολικά
οφειλόμενου ποσού, κατόπιν συναίνεσης όπως αποτυπώνεται στο σημείο Ζ1 «Δηλώσεις
και ανάληψη υποχρεώσεων» των κατ’ έτος υποβαλλόμενων Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης.
Διευκρινίζονται τα κάτωθι:
 Προέκυψαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά δυνάμει της γραμμικής μείωσης
(0,6%) που υπέστη η αξία των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016. Η σχετική
μείωση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καν.(ΕΕ)1307/2013,
προκειμένου να τηρηθεί το εθνικό ανώτατο δημοσιονομικό όριο Βασικής Ενίσχυσης
2016, το οποίο καθορίστηκε με τον εκτελεστικό Καν(ΕΕ) 699/2016. Ως εκ τούτου
τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν θα απορρίπτονται.
 Βάσει του άρθρου 63 παρ.3 του Καν.(ΕΕ) 1306/2013, δεν συνεχίζεται η διαδικασία
ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών αν το ποσό που πρέπει να
ανακτηθεί από τον δικαιούχο στο πλαίσιο συγκεκριμένης πληρωμής για ένα
καθεστώς ενίσχυσης, χωρίς τους τόκους, δεν υπερβαίνει τα 100 EUR, εκτός των
οφειλών των πολυετών κυρώσεων και των οφειλών από πολλαπλή συμμόρφωση.
Η κοινοποίηση της πρώτης ειδοποίησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θεωρείται ότι
έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση πέντε ημερών, από την ανάρτησή της στο
λογαριασμό του υπόχρεου στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» στο
πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και τις
οφειλές από διοικητικές κυρώσεις είναι απαραίτητη η είσοδος στην εφαρμογή “Καρτέλα
Αγρότη” https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login.
Για να είναι δυνατή η είσοδός στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η
δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα
https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/ στην επιλογή “Εγγραφή”.
Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού περιέχονται στο
αρχείο
https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/static/files/EgxeiridioEggrafhsOnline2
017.pdf.
Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online
για τα έτη 2014-2016 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.

You may be interested

ΑΑΔΕ: Δεύτερη ευκαιρία για ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο
Αγροτικά Νέα
284 views
Αγροτικά Νέα
284 views

ΑΑΔΕ: Δεύτερη ευκαιρία για ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο

agrotesadmin - 16 Οκτωβρίου 2018

Οι φορολογούμενοι αγρότες, οι οποίοι έχασαν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο (κυρίως επειδή δεν κατάφεραν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τουλάχιστον δύο μηνιαίες δόσεις…

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινάει η πληρωμή για το 70% της βασικής ενίσχυσης
Αγροτικά Νέα
2017 views
Αγροτικά Νέα
2017 views

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινάει η πληρωμή για το 70% της βασικής ενίσχυσης

agrotesadmin - 15 Οκτωβρίου 2018

Πληρώθηκε η δημοσιονομική πειθαρχία 16 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πλέον έρχεται η πληρωμή για τη βασική ενίσχυση. Πιστώσεις ύψους 16,1 εκατ. ευρώ για την δημοσιονομική…

Σαράντα Χρόνια Επιτυχίες με Mitsubishi pickups
Αγροτικά μηχανήματα
97 views
Αγροτικά μηχανήματα
97 views

Σαράντα Χρόνια Επιτυχίες με Mitsubishi pickups

agrotesadmin - 13 Οκτωβρίου 2018

Έτος 1978, και ο κόσμος αλλάζει. Το Space Invaders κατακλύζει τα καταστήματα ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε όλο τον πλανήτη και σηματοδοτεί το ξεκίνημα της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών. Κατασκευάζεται…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Most from this category

X