0 Shares 7 Views
00:00:00
21 Sep

Οι στόχοι του ΥπΑΑΤ για το 2017

5 Ιανουαρίου 2017
7 Views

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Αναπτυξης κ. Αποστόλου, καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι για το έτος 2017 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ως στόχο για το νέο έτος το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θέτει την συστηματικότερη συνάρθρωση του αγροτικού τομέα με την οικονομική ανάπτυξη, τους λοιπούς κλάδους του αγροδιατροφικού συστήματος και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου. Σύμφωνα με την απόφαση η επίτευξη των οικονομικών πτυχών του στόχου, πραγματοποιείται μόνο με όρους αειφορίας, παραγωγής υγιεινών και ασφαλών τροφίμων και περιορισμού των περιφερειακών ανισοτήτων.   Στόχοι για τα διαρθρωτικά ζητήματα σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού κ. Αποστόλου είναι η δημιουργία ανταγωνιστικών εκμεταλλεύσεων, μεμονωμένων ή/και ενταγμένων σε συλλογικά σχήματα (συνεταιριστικά, εταιρικά), σε συνάρτηση με τις γεωμορφολογικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στις οποίες λειτουργούν, τα προϊόντα τα οποία παράγουν και τις αγορές στις οποίες απευθύνονται.  Επίσης η μετατόπιση της ηλικιακής σύνθεσης των αγροτών προς τις νεότερες ηλικίες, καθώς και η στοχευμένη ενίσχυση των δραστήριων αγροτών που αντιμετωπίζουν με αυξημένη επαγγελματικότητα την αγροτική παραγωγή Ως στόχος καθορίζεται η ανάδειξη των συνεταιρισμών και οργανώσεων παράγωγων σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης του αγροδιατροφικού συστήματος και, κατ επέκταση, του αγροτικού χώρου με την ενίσχυση του ενεργού ρόλου τους στην προμήθεια των αγροτικών εισροών, στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση και στην εμπορία των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Με την παρέμβαση σε αυτούς τους τομείς, οι συνεταιρισμοί και οι οργανώσεις παράγωγων μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην εξυγίανση της αγοράς και στην εξάσφαλιση σημαντικού τμήματος της προστιθέμενης αξίας στους παράγωγους αλλά και η χρήση των υδατικών πόρων και της ενέργειας με όρους αειφορίας, τεχνικής αποτελεσματικότητας και οικονομικής ορθολογικότητας. Τέλος στόχος για το 2017 του ΥπΑΑΤ είναι και η διάχυση των ορθών γεωργικών πρακτικών και η ορθή εφαρμογή τους κατά την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. Στόχοι σε θέματα εμπορίου και προώθησης εξαγωγών Το ΥπΑΤΤ θέτει ως στόχους την εξυγίανση των όρων ανταγωνισμού στο εμπόριο των αγροτικών προϊόντων, η διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας, την βελτιστοποίηση της συνέργειας και της αποτελεσματικότητας των επιμέρους λειτουργιών της εμπορίας με προσανατολισμό τις εξαγωγές ενώ οι προτελωνειακές και τελωνειακές διαδικασίες που αφορούν τις υπηρεσίες του ΥπΑΑ&Τ να εκπληρώνουν το ρόλο τους σχετικά με τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων και συγχρόνως να διευκολύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του εξωτερικού εμπορίου. Επίσης ως στόχος καθορίζεται η ανάπτυξη του τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης μέσω της προώθησης μέτρων αξιοποίησης και ορθής εμπορικής πρακτικής   Ο κ. Αποστόλου θέτει ως στόχος του υπουργείοιυ του και την μεγιστοποίηση της απορρόφησης των κονδυλίων από την Έ.Έ. και η βελτιστοποίηση της διαχείρισης τους. Τέλος οι στόχοι για την ασφαλή παραγωγή τροφίμων που ορίζει η ηγεσία του ΥπΑΑΤ είναι η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας των παραγομένων τροφίμων μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ελέγχου αυτών και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του ΥΠΑΑ&Τ & των Έποπτευόμενων Οργανισμών για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.
dikaiologitika.gr

You may be interested

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 3 εκατ. ευρώ
Αγροτικά Νέα
1959 views
Αγροτικά Νέα
1959 views

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 3 εκατ. ευρώ

agrotesadmin - 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι πλήρωσε δικαιούχους αγροτικών προγραμμάτων και η πληρωμή αφορά πάνω από 673 παραγωγούς. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή έγινε το διάστημα από 18/09/2017…

Αύριο η Γενική Συνέλευση του Γ.Α.Σ. Ιωαννίνων
Αγροτικά Νέα
140 views
Αγροτικά Νέα
140 views

Αύριο η Γενική Συνέλευση του Γ.Α.Σ. Ιωαννίνων

agrotesadmin - 21 Σεπτεμβρίου 2017

Το  Δ.Σ  του  Γ.Α.Σ.Ι “ΕΝΩΣΗ  αγροτών”  μετά  από  την  με  αριθ 9/25.08.2017  απόφασή του,  καλεί  τα  μέλη της  αντιπροσωπευτικής  Γενικής  Συνέλευσης του  Συνεταιρισμού  σε  Τακτική  Γενική Συνέλευση σύμφωνα …

Με 148 εκατ. ευρώ ενισχύονται οι νέοι αγρότες
Αγροτικά Νέα
2273 views
Αγροτικά Νέα
2273 views

Με 148 εκατ. ευρώ ενισχύονται οι νέοι αγρότες

agrotesadmin - 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ξεκίνησε η διαδικασία πληρωμής της πρώτης δόσης, ήτοι το 70% του ποσού στήριξης, των δικαιούχων νέων αγροτών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Οι πληρωμές αφορούν…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Most from this category