Από τις 11/07/2019 έως τις 12/07/2019 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 4.232.632,68 ευρώ.

Από τις 12.713 πληρωμές οι 10.265 αφορούν την πρόωρη συνταξιοδότηση. Οι υπόλοιπες είναι για την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, νιτρορύπανση, επενδύσεις και ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων, κομφούζιο, δωρεάν διανομή γάλακτος, κ.ά.